คู่มือผู้ปกครองและนักเรียน

3
380
1618
3781
16137
15574
Notice
  • JW_SIG_CFU
  • JW_SIG_PRG

งานวันแม่

ดรุณพัฒน์ได้จัดกิจกรรมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้แสดงออกถึงความรักและความกตัญญูต่อมารดา และได้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ซึ่งมีคุณค่าและความหมายเป็นอย่างยิ่ง

 

{gallery}events/1208motherday/{/gallery}