กิจกรรมวันภาษาจีน 21 January 2015 44
กิจกรรมวันเด็ก และตลาดนัดลานเพลิน 21 January 2015 42
Daroonpat Fun Fair 2014 08 January 2015 57
ทัศนศึกษา NASA A Human Adventure The Exhibition 14 December 2014 155
งานกีฬาสี 2014 22 November 2014 198
Parents Meeting 05 November 2014 180
Halloween Activity 05 November 2014 179
กิจกรรม Fun English Camp 01 November 2014 159
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2557 08 October 2014 227
งานวันสถาปนาโรงเรียนดรุณพัฒน์ ฉลองครบรอบ 10 ปี 14 September 2014 245
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 04 September 2014 205
วันวันวิทยาศาตร์ (ร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ) 31 August 2014 178
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (แข่งจรวดขวดน้ำ) 31 August 2014 137
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 25 August 2014 159
ค่ายหลอมรวมใจดรุณพัฒน์ ปี 2014 05 August 2014 223
กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ 05 August 2014 176
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2557 15 July 2014 201
ทัศนศึกษา ณ Nanmeebooks Learning Center ของ Pre G.1 - G.6 15 July 2014 219
ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น G.7-12 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 19 June 2014 263
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2557 19 June 2014 202