กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2557 08 October 2014 67
งานวันสถาปนาโรงเรียนดรุณพัฒน์ ฉลองครบรอบ 10 ปี 14 September 2014 123
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 04 September 2014 127
วันวันวิทยาศาตร์ (ร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ) 31 August 2014 111
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (แข่งจรวดขวดน้ำ) 31 August 2014 80
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 25 August 2014 103
ค่ายหลอมรวมใจดรุณพัฒน์ ปี 2014 05 August 2014 163
กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ 05 August 2014 136
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2557 15 July 2014 150
ทัศนศึกษา ณ Nanmeebooks Learning Center ของ Pre G.1 - G.6 15 July 2014 168
ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น G.7-12 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 19 June 2014 212
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2557 19 June 2014 160
กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2557 15 June 2014 199
นักเรียนชั้น G.12 ที่จบการศึกษาปี 2556 ผ่านการสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2557 06 June 2014 299
ความภูมิใจของดรุณพัฒน์ กับนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าโรงเรียนโยธินบูรณะ 12 March 2014 736
ความภูมิใจของดรุณพัฒน์ กับผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ 11 February 2014 562
ทัศนศึกษา ณ อาศรมวงศสนิท จ.ปทุมธานี 11 February 2014 378
วันภาษาจีน 11 February 2014 271
English Speaking Week 06 February 2014 384
กิจกรรมงานวันเด็ก 13 January 2014 313