กิจกรรมวันภาษาจีน 21 January 2015 364
กิจกรรมวันเด็ก และตลาดนัดลานเพลิน 21 January 2015 357
Daroonpat Fun Fair 2014 08 January 2015 293
ทัศนศึกษา NASA A Human Adventure The Exhibition 14 December 2014 396
งานกีฬาสี 2014 22 November 2014 553
Parents Meeting 05 November 2014 371
Halloween Activity 05 November 2014 355
กิจกรรม Fun English Camp 01 November 2014 287
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2557 08 October 2014 429
งานวันสถาปนาโรงเรียนดรุณพัฒน์ ฉลองครบรอบ 10 ปี 14 September 2014 380
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 04 September 2014 322
วันวันวิทยาศาตร์ (ร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ) 31 August 2014 285
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (แข่งจรวดขวดน้ำ) 31 August 2014 257
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 25 August 2014 274
ค่ายหลอมรวมใจดรุณพัฒน์ ปี 2014 05 August 2014 345
กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ 05 August 2014 293
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2557 15 July 2014 314
ทัศนศึกษา ณ Nanmeebooks Learning Center ของ Pre G.1 - G.6 15 July 2014 382
ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น G.7-12 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 19 June 2014 401
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2557 19 June 2014 324