กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2557 08 October 2014 88
งานวันสถาปนาโรงเรียนดรุณพัฒน์ ฉลองครบรอบ 10 ปี 14 September 2014 142
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 04 September 2014 146
วันวันวิทยาศาตร์ (ร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ) 31 August 2014 125
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (แข่งจรวดขวดน้ำ) 31 August 2014 93
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 25 August 2014 114
ค่ายหลอมรวมใจดรุณพัฒน์ ปี 2014 05 August 2014 174
กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ 05 August 2014 143
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2557 15 July 2014 155
ทัศนศึกษา ณ Nanmeebooks Learning Center ของ Pre G.1 - G.6 15 July 2014 174
ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น G.7-12 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 19 June 2014 218
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2557 19 June 2014 164
กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2557 15 June 2014 205
นักเรียนชั้น G.12 ที่จบการศึกษาปี 2556 ผ่านการสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2557 06 June 2014 304
ความภูมิใจของดรุณพัฒน์ กับนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าโรงเรียนโยธินบูรณะ 12 March 2014 743
ความภูมิใจของดรุณพัฒน์ กับผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ 11 February 2014 568
ทัศนศึกษา ณ อาศรมวงศสนิท จ.ปทุมธานี 11 February 2014 384
วันภาษาจีน 11 February 2014 275
English Speaking Week 06 February 2014 390
กิจกรรมงานวันเด็ก 13 January 2014 318