วันวันวิทยาศาตร์ (ร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ) 31 August 2014 8
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (แข่งจรวดขวดน้ำ) 31 August 2014 3
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 25 August 2014 38
ค่ายหลอมรวมใจดรุณพัฒน์ ปี 2014 05 August 2014 86
กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ 05 August 2014 76
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2557 15 July 2014 102
ทัศนศึกษา ณ Nanmeebooks Learning Center ของ Pre G.1 - G.6 15 July 2014 126
ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น G.7-12 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 19 June 2014 170
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2557 19 June 2014 124
กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2557 15 June 2014 156
นักเรียนชั้น G.12 ที่จบการศึกษาปี 2556 ผ่านการสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2557 06 June 2014 254
ความภูมิใจของดรุณพัฒน์ กับนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าโรงเรียนโยธินบูรณะ 12 March 2014 691
ความภูมิใจของดรุณพัฒน์ กับผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ 11 February 2014 515
ทัศนศึกษา ณ อาศรมวงศสนิท จ.ปทุมธานี 11 February 2014 345
วันภาษาจีน 11 February 2014 237
English Speaking Week 06 February 2014 343
กิจกรรมงานวันเด็ก 13 January 2014 282
กิจกรรมทำบุญวันปีใหม่ 13 January 2014 222
Daroonpat Fun Fair 2013 09 January 2014 240
ถ่ายทอดสดงาน Daroonpat Fun Fair 2013 20 December 2013 437