งานกีฬาสี 2014 22 November 2014 45
Parents Meeting 05 November 2014 85
Halloween Activity 05 November 2014 89
กิจกรรม Fun English Camp 01 November 2014 79
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2557 08 October 2014 151
งานวันสถาปนาโรงเรียนดรุณพัฒน์ ฉลองครบรอบ 10 ปี 14 September 2014 182
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 04 September 2014 177
วันวันวิทยาศาตร์ (ร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ) 31 August 2014 152
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (แข่งจรวดขวดน้ำ) 31 August 2014 113
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 25 August 2014 134
ค่ายหลอมรวมใจดรุณพัฒน์ ปี 2014 05 August 2014 197
กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ 05 August 2014 157
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2557 15 July 2014 176
ทัศนศึกษา ณ Nanmeebooks Learning Center ของ Pre G.1 - G.6 15 July 2014 195
ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น G.7-12 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 19 June 2014 236
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2557 19 June 2014 179
กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2557 15 June 2014 223
นักเรียนชั้น G.12 ที่จบการศึกษาปี 2556 ผ่านการสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2557 06 June 2014 324
ความภูมิใจของดรุณพัฒน์ กับนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าโรงเรียนโยธินบูรณะ 12 March 2014 765
ความภูมิใจของดรุณพัฒน์ กับผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ 11 February 2014 587