กิจกรรมวันภาษาจีน 21 January 2015 107
กิจกรรมวันเด็ก และตลาดนัดลานเพลิน 21 January 2015 104
Daroonpat Fun Fair 2014 08 January 2015 107
ทัศนศึกษา NASA A Human Adventure The Exhibition 14 December 2014 208
งานกีฬาสี 2014 22 November 2014 271
Parents Meeting 05 November 2014 219
Halloween Activity 05 November 2014 221
กิจกรรม Fun English Camp 01 November 2014 183
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2557 08 October 2014 259
งานวันสถาปนาโรงเรียนดรุณพัฒน์ ฉลองครบรอบ 10 ปี 14 September 2014 265
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 04 September 2014 226
วันวันวิทยาศาตร์ (ร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ) 31 August 2014 195
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (แข่งจรวดขวดน้ำ) 31 August 2014 156
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 25 August 2014 177
ค่ายหลอมรวมใจดรุณพัฒน์ ปี 2014 05 August 2014 248
กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ 05 August 2014 188
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2557 15 July 2014 220
ทัศนศึกษา ณ Nanmeebooks Learning Center ของ Pre G.1 - G.6 15 July 2014 241
ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น G.7-12 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 19 June 2014 282
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2557 19 June 2014 220