การประชุมผู้ปกครองโดยนักเรียน (Student_Led Conferences) 18 November 2015 46
กฐินสามัคคีโรงเรียนดรุณพัฒน์ ครั้งที่ 1 03 November 2015 39
ค่ายวิทยาศาสตร์ G.10 ของนักเรียนสายวิทย์-คณิต 20 October 2015 81
Scout Day Camp G.1-3 ปี 2558 17 September 2015 197
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2558 17 September 2015 196
คณะผู้บริหารการศึกษาเทศบาล ต.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนดรุณพัฒน์ 17 September 2015 149
กิจกรรม "สัปดาห์ห้องสมุด" 25 August 2015 199
กิจกรรม "วันวิทยาศาสตร์" 25 August 2015 171
เทิดพระเกียรติและวันแม่แห่งชาติ ปี 2558 17 August 2015 100
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 03 August 2015 107
วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ 03 August 2015 104
กิจกรรม "ฝึกอบรมซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น และการหนีไฟ" 14 July 2015 144
กิจกรรม "วันวิสาขบูชา" 14 July 2015 143
กิจกรรมวันภาษาจีน 21 January 2015 532
กิจกรรมวันเด็ก และตลาดนัดลานเพลิน 21 January 2015 514
Daroonpat Fun Fair 2014 08 January 2015 424
ทัศนศึกษา NASA A Human Adventure The Exhibition 14 December 2014 519
งานกีฬาสี 2014 22 November 2014 674
Parents Meeting 05 November 2014 481
Halloween Activity 05 November 2014 468