ค่ายหลอมรวมใจดรุณพัฒน์ ปี 2014 05 August 2014 66
กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ 05 August 2014 60
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2557 15 July 2014 91
ทัศนศึกษา ณ Nanmeebooks Learning Center ของ Pre G.1 - G.6 15 July 2014 113
ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น G.7-12 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 19 June 2014 155
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2557 19 June 2014 117
กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2557 15 June 2014 149
นักเรียนชั้น G.12 ที่จบการศึกษาปี 2556 ผ่านการสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2557 06 June 2014 245
ความภูมิใจของดรุณพัฒน์ กับนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าโรงเรียนโยธินบูรณะ 12 March 2014 684
ความภูมิใจของดรุณพัฒน์ กับผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ 11 February 2014 505
ทัศนศึกษา ณ อาศรมวงศสนิท จ.ปทุมธานี 11 February 2014 339
วันภาษาจีน 11 February 2014 229
English Speaking Week 06 February 2014 333
กิจกรรมงานวันเด็ก 13 January 2014 279
กิจกรรมทำบุญวันปีใหม่ 13 January 2014 216
Daroonpat Fun Fair 2013 09 January 2014 234
ถ่ายทอดสดงาน Daroonpat Fun Fair 2013 20 December 2013 429
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และงานวันพ่อแห่งชาติ ปี 2556 07 December 2013 249
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2556 07 December 2013 296
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง " Looking Forward To The 21st Century Skills" 07 December 2013 270