กิจกรรมวันภาษาจีน 21 January 2015 217
กิจกรรมวันเด็ก และตลาดนัดลานเพลิน 21 January 2015 231
Daroonpat Fun Fair 2014 08 January 2015 204
ทัศนศึกษา NASA A Human Adventure The Exhibition 14 December 2014 309
งานกีฬาสี 2014 22 November 2014 384
Parents Meeting 05 November 2014 297
Halloween Activity 05 November 2014 289
กิจกรรม Fun English Camp 01 November 2014 242
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2557 08 October 2014 340
งานวันสถาปนาโรงเรียนดรุณพัฒน์ ฉลองครบรอบ 10 ปี 14 September 2014 321
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 04 September 2014 275
วันวันวิทยาศาตร์ (ร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ) 31 August 2014 250
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (แข่งจรวดขวดน้ำ) 31 August 2014 209
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 25 August 2014 227
ค่ายหลอมรวมใจดรุณพัฒน์ ปี 2014 05 August 2014 301
กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ 05 August 2014 243
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2557 15 July 2014 274
ทัศนศึกษา ณ Nanmeebooks Learning Center ของ Pre G.1 - G.6 15 July 2014 301
ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น G.7-12 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 19 June 2014 350
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2557 19 June 2014 281