กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2557 15 July 2014 53
ทัศนศึกษา ณ Nanmeebooks Learning Center ของ Pre G.1 - G.6 15 July 2014 68
ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น G.7-12 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 19 June 2014 113
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2557 19 June 2014 83
กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2557 15 June 2014 106
นักเรียนชั้น G.12 ที่จบการศึกษาปี 2556 ผ่านการสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2557 06 June 2014 217
ความภูมิใจของดรุณพัฒน์ กับนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าโรงเรียนโยธินบูรณะ 12 March 2014 653
ความภูมิใจของดรุณพัฒน์ กับผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ 11 February 2014 477
ทัศนศึกษา ณ อาศรมวงศสนิท จ.ปทุมธานี 11 February 2014 319
วันภาษาจีน 11 February 2014 207
English Speaking Week 06 February 2014 316
กิจกรรมงานวันเด็ก 13 January 2014 264
กิจกรรมทำบุญวันปีใหม่ 13 January 2014 197
Daroonpat Fun Fair 2013 09 January 2014 219
ถ่ายทอดสดงาน Daroonpat Fun Fair 2013 20 December 2013 409
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และงานวันพ่อแห่งชาติ ปี 2556 07 December 2013 234
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2556 07 December 2013 282
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง " Looking Forward To The 21st Century Skills" 07 December 2013 253
ร่วมสนุกส่งภาพประกวดทาง Facebook ในหัวข้อ ' พ่อ-ลูก รักกัน 30 November 2013 183
Fun English Camp 2013 24 October 2013 372