ดรุณพัฒน์…จัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 และกิจกรรมการประดับดาวดวงที่ 1, ดวงที่ 2 ระดับชั้น G.1-3 เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ซึ่งหลังจบกิจกรรมต่างๆ เหล่าคณะลูกเสือและเนตรนารีได้บำเพ็ญประโยชน์รอบบริเวณโรงเรียน

Leave a Comment