ตัวแทนนักเรียนชั้น G.3 – 4 ได้แสดงละครเกี่ยวกับคุณธรรมความซื่อสัตย์ เรื่อง “ดาวหินน้อย” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 5 กรกฎาคมนี้

Leave a Comment