8/3 ถ.ประชานิเวศน์ 1 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

8/3 Prachaniwet 1 Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel: 0-2589-6560-2   Fax: 0-2589-4639

Email: admin@www.daroonpat.ac.th